Spania

Spania har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. I perioden 2009-13 får Spania 45,9 mill. euro i EØS-midler.

I Spania støtter EØS-midlene blant annet:

  • forskning og utvikling av ny miljøvennlig teknologi
  • tiltak for økt likestilling og bedre balanse mellom arbeid og familieliv
  • utveksling av studenter og forskere mellom utdanningsinstitusjoner i Spania og Norge

 

 

Hvem mottar EØS-midler?

Artikkel Sist oppdatert: 12.08.2016

Om lag halvparten av EUs medlemsland mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Støtten omfatter de landene som har svakere økonomier enn gjennomsnittet i EU.