Spania

Spania har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, men kvalifiserer ikke lenger til å motta EØS-midler.

I den siste perioden Spania var omfattet av ordningen (2009-14) fikk landet 45,9 mill. euro i EØS-midler. I Spania støttet EØS-midlene blant annet:

  • forskning og utvikling av ny miljøvennlig teknologi
  • tiltak for økt likestilling og bedre balanse mellom arbeid og familieliv
  • utveksling av studenter og forskere mellom utdanningsinstitusjoner i Spania og Norge.