Oversikt over vedtak på klagesaker

Her finner du en oversikt over klager som Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner har behandlet med saksnummer 2018 og oppover.

Her finner du en oversikt over tidligere klagesaker.