Framtidens fiskerikontroll

Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt juni 15. juni 2018.  Utredningen ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 29. november 2019.

Følg saken

 • Første oppfølging av fiskerikontrollutvalget

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Den første oppfølgingen fra fiskerikontrollutvalget sendes snart på høring. Forslaget innebærer krav om elektronisk rapportering for alle norske fiske- og fangstfartøy, og skal bidra til å hindre ulovlig omsetning.

 • Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll på høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.03.2020

 • NOU 2019: 21 - Framtidens fiskerikontroll

  NOU | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskerikontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. juni 2018. Utvalget fikk i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i regelverk. Utredningen ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 29. november 2019.

 • Fiskerikontrollutvalet overleverer innstillinga si 29. november

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalet som skal gi råd om framtidas fiskerikontroll overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik fredag 29. november.

 • Arbeidet med fremtidens fiskerikontroll har startet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Mandag hadde de sitt første møte.

 • Skal gi råd om framtidens fiskerikontroll

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kan ny teknologi gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt? Det er et av spørsmålene et nytt offentlig utvalg skal se nærmere på.