Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll på høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Status: På høring

Høringsfrist: 04.03.2020

Vår ref.: 19/6958

Høringsbrev.pdf

 

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Aust-Agder fylkeskommune

Brønnøysundregistrene

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for forvaltning og IKT

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Havforskningsinstituttet

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kystvakten

Kystvakten

Kystverket

Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nord universitet

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges Kystfiskarlag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norges sjømatråd AS

Norsk Romsenter

Norsk Villfisk

Oppland fylkeskommune

Pelagisk Forening

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Sintef Digital

Sintef Ocean

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skagerakfisk

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes forening

Sogn og Fjordane fylkeskommune - Helse- og sosialadministrasjonen

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Tolldirektoratet

Troms fylkeskommune

UAS Norway   (dronebransjens interesseorganisasjon)

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vest-Norges Fiskesalslag

Til toppen