Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Med styringsmeldingen ønsker regjeringen å sikre en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene.

Bilde av Universitetet i Oslo

Om styringsmeldingen

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen skal etter planen legges fram våren 2021.

Bilde fra en forelesning

Innspill til arbeidet

Her kan du lese innspillene til styringsmeldingen.

Aktuelt nå

Bilde av Henrik Asheim i møte med NTNU og HiMolde i Trondheim

Omfattende runde med innspillsmøter fullført

I arbeidet med stortingsmeldingen om styring av høyere utdanning og forskning er det arrangert innspillsmøter med alle statlige universiteter og høyskoler denne våren.

bilde fra forelesning

Hva er god styring av statlige universiteter og høyskoler?

Overstyring, "direktoratisering", for tett innblanding i utdanningene, kortsiktighet og mangel på tillit. I tillegg er dagens mål- og resultatstyring lite treffsikker og for byråkratisk. Dette er noen av problemene fem personer med lang erfaring fra universiteter og høyskoler har pekt på med dagens styring av sektoren i deres innspill til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.