Meld. St. 19 (2020–2021)

Styring av statlige universiteter og høyskoler

Universiteter og høyskoler har gjennom sitt arbeid med høyere utdanning, forskning, formidling og innovasjon en avgjørende samfunnsrolle. Styringen skal ivareta sentrale samfunnsinteresser i møte med regionale kunnskapsbehov, nasjonale utfordringer og globale megatrender, men også hegne om akademisk frihet og institusjonelt selvstyre. Bare slik kan institusjonene oppfylle det viktige samfunnsoppdraget de er gitt. Med denne meldingen vil regjeringen sørge for at statlige universiteter og høyskoler framover styres smartere og mer målrettet: Mer i det store og mindre i det små.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget