Historisk arkiv

Omfattende runde med innspillsmøter fullført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I arbeidet med stortingsmeldingen om styring av høyere utdanning og forskning er det arrangert innspillsmøter med alle statlige universiteter og høyskoler denne våren.

Det har vært viktig for den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet å møte alle institusjonene for å høre deres første innspill til meldingsarbeidet og ha dialog om arbeidet videre. I tillegg har det også vært innspillsmøter med Norsk studentorganisasjon og Universitets- og høyskolerådet.

Fra fysiske til digitale møter

Planen var å møte alle institusjonene og organisasjonene rundt omkring i hele landet. Forsknings- og høyere utdanningsministeren rakk bare ett møte i Trondheim med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Molde (HiMolde) før restriksjonene i forbindelse med koronaviruset satte en stopper for slike møter.

Bilde av Henrik Asheim i møte med NTNU og HiMolde i Trondheim
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i møte med NTNU og HiMolde i Trondheim. Fra venstre: styreleder på NTNU Nils Kristian Nakstad, Henrik Asheim, politisk rådgiver Therese Eia Lerøen, rektor ved HiMolde Steinar Kristoffersen, styremedlem ved HiMolde Pål Farstad og, med ryggen til, rektor ved NTNU Anne Borg.

Resten av møtene ble arrangert via video. På møtene hadde institusjonene anledning til å fortelle hva de synes det er viktig styringsmeldingen tar opp og også fortelle om sine erfaringer med dagens styring.

Selv om det ble et annet format enn planlagt ga dette god mulighet for en-til-en dialog med alle de statlige universitetene og høyskolene. I møtene kom det svært mange gode refleksjoner som vil være viktige i meldingsarbeidet.

Institusjonene stilte stort sett med både rektor, styreleder og direktør i tillegg til flere styremedlemmer.

Bilde av statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo i videomøte med Samisk høgskole
Statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo i videomøte med Samisk høgskole. På skjermen sees blant annet rektor Laila Susanne Vars.

Det er åpent for alle som ønsker å levere innspill til stortingsmeldingen.

Fristen for å komme med skriftlige innspill er 5. juni.