Historisk arkiv

Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 19. mars 2021, godkjent i statsråd samme dag.

studenter

Stortingsmeldingen:

Styring av statlige universiteter og høyskoler

Universiteter og høyskoler har gjennom sitt arbeid med høyere utdanning, forskning, formidling og innovasjon en avgjørende samfunnsrolle. Styringen skal ivareta sentrale samfunnsinteresser i møte med regionale kunnskapsbehov, nasjonale utfordringer og globale megatrender, men også hegne om akademisk frihet og institusjonelt selvstyre.

bilde fra forelesning

Om styringsmeldingen

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen skal etter planen legges fram våren 2021.