Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvorfor ønsker Norge å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet?

Norge stiller til Sikkerhetsrådet for å fremme både nasjonale og globale interesser:

1. For å fremme FN, folkeretten, og den multilaterale orden som styrker Norges sikkerhet og suverenitet

  • Norge har nasjonale interesser i å forsvare FN og folkeretten. Ikke minst havretten er viktig for Norge. Det er ryggraden i en verdensorden som har ivaretatt vår sikkerhet, velstand og verdier i 70 år.
  • FN og multilateralt samarbeid er nå under økende press. Også fra land som før har ledet an i arbeidet for felles løsninger og frihandel.
  • I denne situasjon er det viktigere enn noensinne at Norge, nordiske og andre nærstående land stiller opp og engasjerer seg i FN, også i Sikkerhetsrådet.

2. For å bidra til å løse krig og konflikter

  • Sikkerhetsrådet er det eneste organet med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet, med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak. Sikkerhetsrådet handler på vegne av FNs 193 medlemsland, og kun Rådet kan fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Som et aktivt medlem av FN har Norge derfor interesse av med jevne mellomrom å være en del av og kunne påvirke Sikkerhetsrådets arbeid og beslutningsprosesser.
  • Norge er en stor giver og støttespiller for FN, fred og utvikling. Vi har all interesse av å løse konflikter som skaper fattigdom, nød og migrasjon. Det handler om å bevare våre investeringer i bærekraftig utvikling og redusere behovet for humanitær bistand.
  • Norge har også bred erfaring med fredsprosesser, fra Midtøsten til Colombia. Vi vil bringe inn i Rådet en kapasitet og kompetanse som kan gjøre en forskjell for fred. Det viste vi sist vi var medlem, da Norge spilte en sentral rolle, på bl.a. Afrikas Horn.

3. For å vise ansvar og styrke relasjoner til andre land i og utenfor Rådet

  • Skal vi ivareta våre interesser i en verden i endring må vi styrke nettverk og relasjoner med nye land, så vel som tradisjonelle partnere både små og store.
  • Med konstruktivt, kreativt og konsensusbyggende diplomati i Rådet vil Norge kunne bygge politisk kapital og kompetanse som kan trekkes på i andre sammenhenger.
  • De nordiske landene er viktige støttespillere for FN. Det er en sentral del av nordisk samarbeid at vi sikrer en nordisk stemme også i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom. Derfor støtter de nordiske land hverandre, og skifter på å stille til valg til Sikkerhetsrådet hvert fjerde år. Slik kan vi fremme våre verdier i sikkerhetsrådets arbeid. Kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og sikkerhetspolitikken vil være en viktig prioritet.
Til toppen