Historisk arkiv

Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

Mange års arbeid med fred- og konfliktløsning har gitt Norge verdifull erfaring og kunnskap. Vi har vært engasjert i fredsprosesser over hele verden, fra Midtøsten, til Afrika, Asia og Latin-Amerika. Vi har vist i praksis at vi er en pålitelig og konstruktiv problemløser. Det gjør at Norge har gode forutsetninger for å kunne få innflytelse som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.

Vi skal som rådsmedlem være tydelige og gjenkjennelige, og våre posisjoner vil bygge på lange linjer i utenrikspolitikken. Vi vil være en tydelig forkjemper folkeretten, herunder humanitærretten og menneskerettighetene.

Vi skal arbeide for å gjøre måten Sikkerhetsrådet arbeider på mer åpen og inkluderende gjennom en rekke tiltak, blant annet ved å invitere eksterne bidragsytere og ha god kontakt med det sivile samfunn om saker på Sikkerhetsrådets dagsorden.

De ulike landsituasjonene utgjør den tyngste og viktigste delen av Sikkerhetsrådets arbeid, og Norge vil prioritere høyt de landsituasjonene der vi har komparative fortrinn i kraft av nettverk og innsikt.

I behandlingene av landsituasjoner vil Norge særlig fokusere på fire tema:

  • Bruke fredsdiplomati. Norge har i løpet av mange år opparbeidet unik erfaring og brede nettverk gjennom fredsdiplomati. Vi vil bruke innsikten fra dette fredsengasjementet til å styrke rådets arbeid for konfliktløsning og konfliktforebygging.

  • Inkludere kvinner. Vi har i lang tid arbeidet systematisk for å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser der Norge er engasjert.  Som rådsmedlem kan vi bruke kompetansen på kvinner, fred og sikkerhet i alle saker på rådets dagsorden. Vi kan bidra til å sikre at kvinners rettigheter og deltakelse ivaretas i FNs freds- og sikkerhetsinnsats.

  • Beskytte sivile. Norge vil arbeide for beskyttelse av sivile, inkludert barn, med utgangspunkt i humanitærretten og menneskerettighetene. Som en stor humanitær aktør har vi kunnskap og erfaring vi tar med inn i Sikkerhetsrådet, også gjennom samarbeid med det sivile samfunn. Norge vil spesielt prioritere forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt.

  • Klima og sikkerhet. Klima og konflikt henger sammen. Norge vil arbeide for at klimarelaterte sikkerhetstrusler drøftes i Sikkerhetsrådet og at rådet løpende vurderer hvordan klimaendringer påvirker saker som står på Sikkerhetsrådets dagsorden.

FNs sikkerhetsråd legitimitet og effektivitet avhenger av at medlemmene bidrar til at Sikkerhetsrådet innfrir ansvaret for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. Norge vil være med å ta dette ansvaret.