Internasjonalt samarbeid i en krevende tid

Hvordan kan Norge best forsvare sine interesser i en tid hvor internasjonalt samarbeid er under press? Det skal en ny melding til Stortinget svare på.

Statsminister Erna Solberg på FNs generalforsamling. Dagens globale utfordringer krever mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Loey Felipe, FN

Samarbeid under press: Hva gjør Norge?

02.10.2018: Den nye stortingsmeldingen om Norges interesser, utfordringer og muligheter i internasjonalt samarbeid skal komme med forslag til hvordan Norge kan forsvare og styrke det multilaterale systemet.

UDs e-postkasse for anledningen er nå satt opp og innspill til stortingsmeldingen kan sendes til multimeldingen@mfa.no.

Slik kan du gi innspill til stortingsmeldingen

02.10.2018: Utenriksministeren ønsker å engasjere bredt og samle innspill fra mange hold om hvordan Norge bør takle utfordringene vi møter i internasjonalt samarbeid.

Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup (fra venstre) diskuterer Norges muligheter og utfordringer i det internasjonale arbeidet. Kjetil Elsebutangen, UD

Vil styrke forsvar av Norges interesser internasjonalt

12.09.2018: - Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med lanseringen av arbeidet med den nye stortingsmeldingen.

Aktuelt nå

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Foto: UD

- Dette er tiden for å ta ansvar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener Norge må stå opp for forpliktende internasjonalt samarbeid når verden blir vanskelig.

Til toppen