Meld. St. 27 (2018–2019)

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget