Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen lanserer stortingsmelding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Verden står overfor en rekke felles utfordringer som er for store og komplekse til at et land kan løse dem alene, og de må derfor løses i fellesskap. Uten effektivt internasjonalt samarbeid klarer vi ikke å møte utfordringer som klimaendringene, forsøpling av havene eller nye sikkerhetstrusler, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren lanserer i dag stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid. Stortingsmeldingen analyserer hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan Norge bør møte disse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er klar til å presentere den nye stortingsmeldingen om internasjonalt samarbeid. Foto: Medvind
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er klar til å presentere den nye stortingsmeldingen om internasjonalt samarbeid. Foto: Medvind

Meldingen tar et realpolitisk utgangspunkt, og ser på verden slik den er, ikke slik vi skulle ønske den var. Betingelsene for internasjonalt samarbeid forandres når amerikansk og europeisk makt svekkes relativt sett og det økonomiske tyngdepunktet i verden flyttes østover, og når flere land velger bilaterale løsninger fremfor multilaterale. Den strategiske rivaliseringen mellom USA og Kina kan bli langvarig og få store konsekvenser for det multilaterale systemet. Verden blir mer uforutsigbar og det er behov for å jobbe litt annerledes for å kunne ivareta norske og globale interesser.

- De neste årene må vi prioritere å forsvare vårt utenrikspolitiske handlingsrom og bidra til reformer som gjør de multilaterale institusjonene mer effektive og representative. Vi må søke et enda tettere samarbeid med likesinnede land i Europa, men også samarbeide mer om saker av felles interesse med land som er forskjellige fra oss, sier Eriksen Søreide.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas er til stede under lanseringen for å dele sitt syn på viktigheten av multilateralt samarbeid.

- EU og likesinnede land i Europa er i dag de fremste forsvarerne av liberale verdier og multilateralt samarbeid. Derfor bør vi styrke samarbeidet med likesinnede europeiske land og med EU. At Tysklands utenriksminister velger å komme til Norge for denne anledningen er et eksempel på at vi gjør nettopp det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Meldingen ble lagt fram i statsråd i dag, 14. juni og kan leses på regjeringen.no.

Lanseringsarrangementet på Nobels Fredssenter i dag kl. 14:00 er fulltegnet og strømmes på regjeringen.no og på Utenriksdepartementets Facebook-side. Du kan lese stortingsmeldingen her.