Norske borgere med opprinnelse fra Gaza eller Vestbredden

Norske borgere som har eller har hatt palestinsk ID, ble født på Vestbredden eller Gaza, har foreldre eller besteforeldre som ble født eller har bodd på Vestbredden eller Gaza, vil av israelske myndigheter bli ansett som palestinske borgere.

Personer som av israelske myndigheter anses for å være palestinske må regne med å måtte reise inn til og ut av Israel og Palestina på palestinsk pass/ID-papirer. I flere tilfeller har norske borgere med palestinsk bakgrunn som ikke har palestinsk pass eller palestinsk ID-kort blitt nektet inn- og utreise fra Israel og Palestina.

Innehavere av palestinsk ID, og personer som anses å ha krav på palestinsk ID på grunn av sitt opphav, vil være underlagt palestinsk lov under opphold i Palestina, så vel som israelske lover, regler og prosedyrer som gjelder for palestinske borgere av Vestbredden og Gaza, uavhengig av deres norske statsborgerskap.

For ytterligere informasjon kan den israelske ambassaden i Oslo kontaktes.

Israelske myndigheter opplyser at personer med palestinsk opprinnelse kun kan reise inn i Israel og Vestbredden gjennom Allenby Bridge-overgangen (der reisende krysser fra Jordan til Vestbredden). Dette innebærer at norske borgere med opprinnelse fra Gaza eller Vestbredden ikke kan reise inn i Israel via Ben Gurion flyplass i Tel Aviv.

Dette innebærer også at norske borgere som reiser inn til Gaza fra Egypt gjennom Rafah, ikke vil kunne reise ut av Gaza gjennom Erez-overgangen til Israel.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Gaza (se UDs reiseråd). Norske myndigheter har ytterst begrensede muligheter til å bistå nordmenn konsulært i Gaza.

Overgangene inn og ut av Gaza har i all hovedsak vært stengt siden juni 2007. Innreise fra israelsk territorium, gjennom grenseovergangen på Erez, krever særskilt koordinering med israelske myndigheter. Kriteriene for innreisetillatelse er meget strenge og kun personer tilknyttet organisasjoner godkjent av israelske myndigheter og som har et klart humanitært formål med besøket, vil kunne bli innvilget innreise.

Innreise fra Egypt, gjennom grenseovergangen i Rafah, krever koordinering med egyptiske myndigheter og de facto-myndighetene i Gaza. Norske borgere som reiser inn til Gaza gjennom Rafah, vil ikke kunne reise ut fra Gaza gjennom Erez (Israel). Det er lange ventelister for å få koordinering ut av Gaza gjennom Rafah. Dersom man velger å reise inn til Gaza gjennom Rafah, vil det ved utreise måtte påregnes betydelige forsinkelser og man kan ikke regne med utreise på ønsket dag.