Presisering i abortforskriften om fosterets levedyktighet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt en endring i abortforskriften som tydeliggjør når et foster skal antas å være levedyktig. Endringen gjør at forskriften nå er i tråd med gjeldende tolkning av abortloven.

Dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier noe annet, skal et foster antas å være levedyktig etter 22. svangerskapsuke (21 uker + 6 dager). Særlig forhold ved fosteret kan for eksempel være at fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv.

Etter abortloven kan abort ikke innvilges dersom det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig. Denne øvre grensen for abort gjelder likevel ikke dersom det er overhengende fare for kvinnens liv eller helse, jf. abortloven § 10. I slike tilfeller kan svangerskapet avbrytes uavhengig av svangerskapets lengde.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Det er viktig at søknader om svangerskapsavbrudd behandles av faste medlemmer eller varamedlemmer som har opparbeidet seg en viss kunnskap og praksis i slike saker. Det er derfor også vedtatt en endring i abortforskriften som presiserer at medlemmer og varamedlemmer i abortnemndene skal være faste og at det skal oppnevnes minst to varamedlemmer for hver primære abortnemnd. Disse endringene trer i kraft 1. juli 2015.

Les forskriftsendringene og kongelig resolusjon:

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter