Andre delrapport om «Norge mot 2025»

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Finansministeren mottok i dag andre delrapport fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025.

Utvalget ble nedsatt i mai 2020 og leverte første delrapport i oktober. De vil levere sin endelige rapport i løpet av våren 2021.

Perspektivmeldingen 2021 legges også frem i dag, og i den forbindelse inviterer Finansdepartementet til et digitalt miniseminar kl. 14.00–15.30 om fremtidens Norge: «En ny æra. Norge i tiårene som kommer». Finansminister Jan Tore Sanner holder sin perspektivtale og ekspertutvalgets leder, Jon Gunnar Pedersen, presenterer hovedtrekkene i «Norge mot 2025»-rapporten.