Historisk arkiv

Andre delrapport om «Norge mot 2025»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansministeren mottok i dag andre delrapport fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025.

Utvalget ble nedsatt i mai 2020 og leverte første delrapport i oktober. De vil levere sin endelige rapport i løpet av våren 2021.

Perspektivmeldingen 2021 legges også frem i dag, og i den forbindelse inviterer Finansdepartementet til et digitalt miniseminar kl. 14.00–15.30 om fremtidens Norge: «En ny æra. Norge i tiårene som kommer». Finansminister Jan Tore Sanner holder sin perspektivtale og ekspertutvalgets leder, Jon Gunnar Pedersen, presenterer hovedtrekkene i «Norge mot 2025»-rapporten.