Dyrevelferdsprogram for storfe er et positivt tiltak

Nå har også storfenæringen lansert et eget dyrevelferdsprogram for å sikre systematisk arbeid for bedre velferd. Programmet skal bidra til at alle besetninger drives i tråd med offentlige krav og at regelverksbrudd oppdages og følges opp.

– At også storfenæringen etablerer et program som støtter opp under at bøndene følger regelverket og aktivt jobber for bedre dyrevelferd, mener jeg er svært positivt. Vi skal ha et bra dyrehold her i landet der dyrene skal ha det godt, uansett produksjon, sier landbruks- og matminister Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

I det daglige er det dyreholderen som har størst betydning for dyras velferd. Men  også andre aktører i næringen, som rådgivere og veterinærer, må bidra for å sikre god dyrevelferd.  Dyrevelferdsprogram handler om systematisk forebygging og forbedring i alle ledd. Det skal hjelpe bonden og støtteapparatet til å ta sitt ansvar og å ha nødvendig kompetanse.

Mattilsynets rolle og ansvar er å føre offentlig risikobasert tilsyn, og fatte vedtak der det er nødvendig.

– Et godt fungerende Mattilsyn med tilstrekkelige ressurser er en viktig del av et helhetlig system som sikrer god dyrevelferd. Derfor har denne regjeringen lagt vekt på å styrke Mattilsynet, påpeker landbruks- og matministeren.