Ekspertgruppe har levert rapporter om økonomiske tiltak og smitteverntiltak

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Ekspertgruppen som ble nedsatt for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak, er nå ferdig med tilleggsoppdragene den fikk i april og har levert sine rapporter til Finansdepartementet og Helsedirektoratet. Ekspertgruppen er ledet av Steinar Holden.

Gruppen ble opprettet 25. mars 2020 og fikk i mandat å vurdere samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak. Rapporten "Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak - covid-19" (PDF)  ble offentliggjort 7. april 2020.

I slutten av april mottok gruppen to tilleggsoppdrag:

I forbindelse med tilleggsoppdragene ble gruppen utvidet med nye medlemmer.