Nyheter

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskrift til avhendingslova om tilstandsrapporter

Formålet med forskriften er å tilrettelegge for en ny type tilstandsrapporter hvor det det settes visse minimumskrav, slik at de har høyere kvalitet enn mange tilstandsrapporter har i dag. Hensikten er å bidra til tryggere bolighandel for forbrukerne.

Camping - to endringer i byggteknisk forskrift (TEK17)

Innføring av nytt avstandskrav mellom campingenheter på campingplasser, samt innføring av krav om parsellinndeling av campingplasser.

Tidsavgrensede krav til kommunens tilsyn i byggesaker

Forskriftsendring (SAK) med ikrafttredelse 1.1.22 om nye tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

Forskrift for distriktsrettet investeringsstøtte

Trer i kraft fra 1.1.2022. Handler om de kommunene som er innenfor regionalstøttekartet, kan motta investeringstilskudd som er skattefri virksomhetsinntekt. 

Ny forskrift om tilskudd til forskningsbasert innovasjon i regionene, FORREGION.

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Ordningen skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond, Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger. Forventes i tre i kraft fra 1.2.2022.