Diskuterte korona-tiltak med europeiske forsvarsministre

Dette innholdet er mer enn 9 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Forsvarsministrene fra land som deltar i det europeiske forsvarsinitiativet EI2 gjennomførte 19. mars en telefonkonferanse for å utveksle informasjon og erfaringer om korona-pandemien. Til sammen 13 europeiske land deltar i EI2-samarbeidet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i telefonkonferanse
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen diskuterte korona-situasjonen i telefonmøte med europeiske kolleger. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

- Vi står alle overfor de samme store utfordringene, og et tett europeisk samarbeid er viktig for å håndtere denne krisen – også innenfor forsvarssektoren. Det er nyttig å snakke med mine europeiske kolleger om hva de gjør for at forsvaret kan opprettholde sin operative evne hjemme og ute, og hvordan vi kan støtte det sivile samfunnet. Vi har en nasjonal dugnad for å håndtere denne situasjonen, og der skal forsvarssektoren bidra, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministrene informerte hverandre om hvilke tiltak som er satt i verk i de ulike landenes forsvar.

- Forsvarets hovedoppdrag er fortsatt å forsvare Norge og ivareta Norges suverenitet, sikkerhet og selvstendighet. Det er grunnleggende at denne evnen skal opprettholdes, også gjennom denne krisen, sier Frank Bakke-Jensen.

Aktiviteten i det norske Forsvaret og de øvrige etatene i forsvarssektoren videreføres så normalt som mulig, men med tiltak som forebygger smitte og smittespredning. Dette betyr at daglige operasjoner og styrkeproduksjon fortsetter, men tilpasset situasjonen. I tillegg opprettholdes pålagt beredskap. Forsvaret vil fortsette å ta inn nye vernepliktige.

-  Også i forsvarssektoren er et mange som har hjemmekontor, men det er selvfølgelig en del avdelinger der det ikke er mulig. Da gjøres det tilpassinger og tiltak for å hindre smittespredning, sier forsvarsministeren.

Støtte til det sivile
I en slik krisesituasjon vil andre sektorer be om støtte fra Forsvaret. Forsvarsministrene utvekslet erfaringer rundt slik støtte og hvordan den organiseres.

- Norge er sammen med resten av landene i Europa i en alvorlig og ekstraordinær situasjon. Forsvaret er klar til å bistå det sivile samfunnet også gjennom koronakrisen. Det er viktig med god koordinering av bistandsanmodninger, slik at ressursene prioriteres der de gir størst effekt, sier Frank Bakke-Jensen.

Forsvaret bidrar i dag til det sivile samfunnet blant annet gjennom å støtte politiet med grensekontroll på grensa mot Finland og Sverige og ved å sette opp mottakstelt ved sykehus. Se oversikten her: https://forsvaret.no/pressesider/status-koronaviruset-for-forsvaret

Internasjonale operasjoner var også tema. Norge vil i utgangspunktet videreføre sine bidrag til operasjoner ute i henhold til den planen som er lagt. Norge fortsetter også å bidra til NATO, som gjennom Quick Reaction Alert (QRA) med kampfly i Bodø.

Om EI2

EI2 er et ikke-bindende samarbeid av 13 europeiske land som er villige til å bidra til militære operasjoner for å respondere på trusler og utfordringer mot europeisk sikkerhet. Medlemslandene ønsker å få i stand praktiske og pragmatiske samarbeidsløsninger som skal gjøre sentrale europeiske land i stand til å bedre løse ulike krise- og konfliktscenarier i den lavere og midtre delen av konfliktspekteret.

Landene som er med er Frankrike, Belgia, Danmark, Estland, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Tyskland, Finland, Sverige, Italia og Norge.

Les mer om forsvarsinitiativet her.