Forsiden

Historisk arkiv

Norge blir med i europeisk forsvarssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge går 20. september inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2.– Vi vil samarbeide for å bli bedre til å håndtere kriser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

EI2 er et ikke-bindende samarbeid av europeiske land som er villige til å bidra til militære operasjoner for å respondere på trusler og utfordringer mot europeisk sikkerhet. Operasjonene kan skje innenfor rammen av EU, NATO, FN eller koalisjoner av villige.

– EI2 skal være en fleksibel og pragmatisk ramme der landene selv velger hvilke initiativ de vil bidra til. Målet er å samarbeide tettere og å utvikle en kultur som gjør oss bedre i stand til å reagere raskere ved kriser og samarbeide om gjennomføring av militær innsats, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bildet er fra EI2-signeringsseremonien 20. september 2019.
Bildet er fra EI2-signeringsseremonien 20. september 2019. Foto: FD

EI2 vil kunne bidra til å utfylle andre samarbeidsinitiativ og bidra til å styrke NATO. Medlemslandene ønsker å få i stand praktiske og pragmatiske samarbeidsløsninger som skal gjøre sentrale europeiske land i stand til å bedre løse ulike krise- og konfliktscenarier i den lavere og midtre delen av konfliktspekteret.

NATO vil fortsatt være hjørnesteinen i det kollektive forsvaret av Europa. Norges viktigste europeiske allierte og partnerland tar del i samarbeidet.

– At Norge blir med i dette samarbeidet vil bidra til å styrke samarbeidet med europeiske allierte og partnere. Det vil kunne gjøre det enklere å bidra i operasjoner sammen, sier Bakke-Jensen.

 

Fakta:

Frankrike, Belgia, Danmark, Estland, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Tyskland og Finland ble med i samarbeidet i 2018. Norge blir med fra 20. september 2019.

Ei2 vil ikke ha noen egen struktur av militære styrker. Deltakerlandene er ikke forpliktet til å delta med styrker eller operasjoner.

Ei2 står for European Intervention Initiative

Felles erklæring