Forsiden

Fiskeri- og havministeren vil få på plass ny lov om norsk lønn i norske farvann raskt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Regjeringen har startet arbeidet med å lage et lovutkast, og nå oppfordrer havministeren partene i maritim næring til å komme med innspill og bidra til å finne gode løsninger sammen på spørsmålene som gjenstår.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

- Dette arbeidet har vært utredet i "Holmefjordutvalget", men det er fortsatt noen uavklarte spørsmål. Jeg har et mål om å få dette på plass raskt og levere et lovforslag til Stortinget neste høst. I dag har jeg oppfordret alle partene her om å bruke tiden fram mot nyttår til å finne gode løsninger på de spørsmålene som gjenstår, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

De gjenstående spørsmålene knytter seg til nærskipsfart og cruise, og hvilken type fartøysaktivitet på norsk sokkel som bør omfattes.

Nærings- og fiskeridepartementet vil ta utgangspunkt i Holmefjordutvalgets anbefalinger, og utforme regler som i størst mulig grad gjenspeiler innholdet i disse. Departementet tar sikte på at et lovutkast kan ferdigstilles rundt påske og deretter sendes ut høring, slik at et nytt lovforslag kan presenteres for Stortinget i løpet av høsten 2022.