Øker støtten til FNs arbeid for sivile i Afghanistan

− Vi må bidra for å opprettholde grunnleggende tjenester for sivile og folks evne til selvberging. Derfor støtter Norge et nytt FN-fond for Afghanistan med 200 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er stor fare for økonomisk kollaps og en enda verre humanitær krise i Afghanistan. FN anslår at hungersnød vil ramme over halve befolkningen i vinter. Og nesten hele befolkningen, 97 prosent, kan falle under fattigdomsgrensen neste år.

− Jeg er svært bekymret for situasjonen i Afghanistan. Vi må fortsatt støtte afghanske uskyldige og sivile. Derfor viderefører vi nå utviklingsbistand til Afghanistan gjennom FN og ikke-statlige aktører. Det nye FN-fondet bygger bro mellom den humanitære innsatsen og det langsiktige utviklingsarbeidet, sier Huitfeldt.

All bistand til afghanske myndigheter er stanset. Den nye norske støtten går til grunnleggende tjenester for sivile gjennom FN-fondet Afghanistan Special Trust Fund, drevet av FNs utviklingsprogram (UNDP).

− Nå er det viktig å unngå at grunnleggende tjenester, for eksempel innen helse og utdanning, kollapser som følge av en utfordrende politisk situasjon. Det haster med å komme i gang hvis vi skal unngå en humanitær katastrofe gjennom vinteren, sier Huitfeldt.

I tillegg bidrar Norge med en betydelig humanitær innsats. Norge har i år bevilget 275 millioner kroner i humanitær støtte, og vil nå øke dette beløpet med ytterligere 50 millioner kroner. Bidraget vil gå til partnere som har tilstedeværelse og tilgang til de mest sårbare. På grunn av den prekære situasjonen for jenter og kvinner vil støtten blant annet gå til FNs befolkningsfond (UNFPA) sitt arbeid for å gi assistanse og beskyttelse til kvinner, inkludert reproduktiv helse og arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert vold. Total humanitær bistand til Afghanistan i år blir dermed på om lag 325 millioner kroner.

− Vi øker også støtten til organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter og kvinners deltakelse i det afghanske samfunnet. Blant annet vil vi støtte kvinneorganisasjoner som jobber på grasrota med å forebygge konflikt og fremme menneskerettigheter, sier Huitfeldt.

Norge viderefører også støtten til norske og internasjonale organisasjoner vi har samarbeidet med lenge og som er operative i Afghanistan.