Forsiden

Forsvarets renhold tilbake til sektoren

Regjeringen har besluttet at Forsvarsbygg vil få ansvaret for renholdet i forsvarssektoren som del av en helhetlig eiendomsforvaltning. - Vi ønsker en løsning for renholdet som samlet sett er bedre enn vi har i dag, sier forsvarsminister, Bjørn Arild Gram (Sp).

Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag en million kvadratmeter, og ivaretas i dag i stort av flere private aktører. Omfanget samlet sett utgjør en av de største renholdsleveransene i Norge og berører et stort antall ansatte.

- Ambisjonen er å få til en bedre løsning for renholdet enn vi har i dag samlet sett. Regjeringen har vært opptatt av at dette skal gjøres skikkelig og planlegges godt. Dette både av hensyn til berørt personell og til etableringen av en profesjonell organisasjon for å håndtere renhold i et så vidt stort omfang. Tilbakeføringen vil starte i 2023 og målet er at alt daglig renhold er tilbakeført i løpet av 2024, sier forsvarsministeren.  

- Forsvarsbygg, som skal stå for renholdet i sektoren, starter nå arbeidet med å bygge opp renholdsorganisasjonen. Dette vil skje med basis i de renholdsressursene som finnes i sektoren i dag. I arbeidet blir det også viktig med tett dialog med de ansatte, brukerne og dagens leverandører, slik at vi tar med oss de gode erfaringene fra dagens løsning, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

- Jeg er utålmodig etter å få gjennomført tilbakeføringen, men har respekt for at dette må planlegges godt for å sikre en varig løsning og en smidig overgang for alle berørte. Denne regjeringen er opptatt av at renholdspersonell skal ha en trygg og god arbeidshverdag. Som del av arbeidet med å utvikle renholdstjenesten blir det viktig å se på mulighetene som ligger i ny teknologi og synergier med den øvrige eiendomsforvaltningen i Forsvarsbygg, herunder renholdstjenesten som del av førstelinje vedlikeholdet, sier Gram.