Nyheter

Forsvarsministeren møtte forsvarskommisjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen møtte 19. januar for første gang den nyoppnevnte forsvarskommisjonen.

- Det var veldig hyggelig å møte medlemmene i kommisjonen i dag og jeg ser frem til debattene rundt de viktige spørsmålene som kommisjonen skal arbeide med. Norge har lang tradisjon for å finne frem til tverrpolitisk konsensus rundt hovedinnretningen for vår forsvars- og sikkerhetspolitikk. Dette har tjent oss godt under skiftende regjeringer og skiftende internasjonale utviklingstrekk, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Enoksen møtte forsvarskommisjonen
Forsvarsminister Enoksen møtte forsvarskommisjonen Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Regjeringen gitt forsvarskommisjonen et bredt og klart mandat om å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer for å ivareta norsk sikkerhet de neste 10-20 årene. Kommisjonen er bredt sammensatt og skal bidra til en aktiv samfunnsdebatt og tverrpolitisk forankring av hovedretningen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

 Sammensetning av utvalget

 1.Statsforvalter Knut Storberget, Elverum (Arbeiderpartiet), Leder
2. Leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim (LO)
3. Bystyremedlem Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø (Rødt)
4. Postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo
5. Områdedirektør i NHO Christian Chramer, Tromsø (NHO)
6. Direktør Audun Halvorsen, Bærum (Høyre)
7. Professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger
8. Styremedlem Liv Signe Navarsete, Lærdal (Senterpartiet)
9. Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bergen
10. Student Benedicte Røvik, Hamar (Venstre)
11. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo
12. Styremedlem Silvija Seres, Bærum
13. Professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo
14. Professor Øystein Tunsjø, Oslo
15. Spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo (Fremskrittspartiet)
16. Beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø
17. Lærer Amy Brox Webber, Kirkenes (Sosialistisk Venstreparti)

Sekretariatet for kommisjonen

  1. Avdelingsdirektør Nina Borgen, fra FD (leder)
  2. Fagleder Per Kristian Krohn, fra FD (nestleder)
  3. Fagdirektør Gro Kolstad Mortvedt, fra FD
  4. Fagdirektør Kjetil Schie, fra UD (80%)
  5. Rådgiver Bård Vik Steen, fra FD
  6. Stabssersjant Fredrik M. Tandberg, fra Forsvarets mediesenter (50% kommunikasjon)
  7. Lill Pia Degvold, fra FD (50% lønn og administrasjon)

I tillegg vil det bli tilsatt en offiser innen kort tid.

Les mer om Forsvarskommisjonen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forsvarskommisjon/id2892723/

 

..og på deres nye hjemmeside: www.forsvarskommisjonen.no