Fortsatt indre grensekontroll

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.

Regjeringen foretar vurderinger minst hver 30. dag av om smittesituasjonen tilsier opphevelse av den midlertidige personkontrollen på indre grense. Det er viktig å understreke at grensekontrollen kun medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget med 60 dager.