Giverkonferanse for Nigeria og området rundt Tsjadsjøen i Oslo 24. februar

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge, sammen med Tyskland, Nigeria og FNs Ocha er vertskap for en internasjonal giverkonferanse i Oslo 24. februar. - Det utspiller seg en stor, humanitær krise i Nigeria og området rundt Tsjadsjøen, som i stor grad blir oversett. Vi ønsker derfor å mobilisere mer internasjonalt engasjement og humanitær innsats, for å hindre at situasjonen forverres ytterligere, sier utenriksminister Børge Brende.

Nett-tv Oslo Humanitarian Conference on Nigeria and the Lake Chad Region

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Oslo Humanitarian Conference on Nigeria and the Lake Chad Region part.II

Se sendingen her

Se sendingen her

Over 10,7 millioner mennesker har et akutt behov for humanitær bistand i området rundt Tsjadsjøen, som grenser til Nigeria, Kamerun, Niger og Tsjad. Nærmere én fjerdedel av disse er fordrevet fra hjemmene sine på grunn konflikt eller matmangel. Størsteparten av det kriserammede området ligger i det nordøstlige Nigeria, der terrorgruppen Boko Harams herjinger og økonomisk nedgangstid har ført til stor nød. FN, humanitære organisasjoner og Røde Kors har sendt ut store nødhjelpsappeller og det haster å få hjelpen frem.

- Vi må stoppe denne krisen, og snu den negativ utviklingen i området. Vi har tre mål for konferansen; å øke oppmerksomheten om den kritiske situasjonen, få mer støtte til humanitær innsats, og et sterkere politisk engasjement for å bedre situasjonen, sier utenriksminister Brende.

I tillegg til akutt nødhjelpsinnsats vil Oslo-konferansen spesielt ta for seg tre innsatsområder: matsikkerhet, humanitær beskyttelse og tilgang til bistand, og utdanning i krise.

Konferansen arrangeres sammen med Nigeria, Tyskland og FN-organisasjonen Ocha. Utenriksministre fra regionen, representanter fra Den afrikanske union og EU, giverland og ledere for FN-organisasjoner er invitert.

Dagen før vil det være en sivil samfunnskonferanse for representanter for lokale organisasjoner i de fire landene samt norske og internasjonale bistandsorganisasjoner. Deres anbefalinger vil bli presentert på giverkonferansen.

***

For mer informasjon - se konferansens nettside.

Pressemeldingen på fransk