Historisk arkiv

Øker humanitær støtte til Nigeria og områdene rundt Tsjadsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den humanitære krisen i deler av Nigeria og områdene rundt Tsjadsjøen rammer en allerede fattig befolkning. Regjeringen øker nå støtten til regionen med 20 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Boko Harams herjinger i området har ifølge FN drevet 2,7 millioner mennesker på flukt. I et område allerede preget av vanskelige levekår trenger nå mer enn ni millioner mennesker humanitær bistand.

- De humanitære behovene i området har økt betydelig i løpet av året, og samtidig vet vi at bare en tredjedel av FNs nødhjelpsappell er finansiert så langt. Nå er det viktig at verdenssamfunnet kommer sammen for å hindre en større sultkatastrofe, sier utenriksminister Brende.

Norge har så langt i år gitt 35 millioner kroner i humanitær bistand til Nigeria og områdene rundt Tsjadsjøen. I tillegg kommer støtte gjennom Unicef til sikre skoler for barn i Nordøst-Nigeria, og bistand gjennom FN-systemet og frivillige organisasjoner som ikke er øremerket.

Regjeringen har den senere tiden trappet opp innsatsen for stabilisering og konfliktløsning i sårbare stater.

– Den humanitære krisen som følger av Boko Harams herjinger i dette området viser betydningen av å bekjempe voldelig ekstremisme og å bidra til utvikling. Humanitær støtte må gå sammen med den langsiktige utviklingsbistanden, sier utenriksminister Brende.