God respons på ny digital løsning for reindriften

ReinDig er et nytt digitalt system for reindriftsnæringen og er et stort framskritt for gode digitale tjenester. Løsningen legger til rette for at næringen kan sende inn den årlige meldingen om reindrift og søke om direkte tilskudd digitalt.

– Utviklingen av ReinDig har vært et omfattende og ressurskrevende arbeid som har gått over flere år. Dette er et stort framskritt for gode digitale løsninger for næringen og vil bidra til en ny hverdag både for utøverne og for forvaltningen, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Reineierne kunne i år levere melding om reindrift og søke om tilskudd ved bruk av det nye systemet. Hele 95 prosent har levert melding om reindrift digitalt og 99 prosent har levert digital søknad om tilskudd. Behandlingen av søknadene skjer fortløpende, og det første distriktet fikk sine søknader behandlet allerede i slutten av mai måned, noe som er langt raskere enn tidligere år.

Rein på vidda.
Rein på vidda. Foto: T. Gustavsen

– Det er positivt å se at en så stor andel av reindriften allerede har tatt i bruk ReinDig. Dette viser at regjeringens prioritering har bidratt til en reell forenkling,  og responsen har vært svært god både fra næringen og fra forvaltningen, sier Pollestad.

Utvikling av nye fagsystemer er ressurskrevende. Dette gjelder både personellmessige- og økonomiske ressurser. Landbruksdirektoratet har prioritert arbeidet og mange har deltatt i utviklingsarbeidet.  Prosjektet er finansiert med bidrag både fra Reindriftsavtalen, Landbruksdirektoratet og fra Landbruks- og matdepartementet. Denne prioriteringen og samfinansieringen fra ulike kilder har gjort det mulig å få realisert prosjektet innenfor gitte tidsfrister.

– Landbruksdirektoratet har fulgt opp prosjektet på en god måte og levert innenfor gitte tidsfrister og budsjett. Jeg vil gratulere direktoratet med vel gjennomført arbeid, avslutter landbruks- og matministeren.