I dagene 12.-15. juni avholdes ministermøte i WTO i Genève

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den norske delegasjonen ledes av statssekretær Eivind Vad Petersson. I tillegg til representanter fra departementene deltar også Norges Bondelag, samt representanter fra andre næringslivsorganisasjoner og representanter fra sivilt samfunn.

Ministrene vil disse dagene diskutere tema som WTO-reform, pandemirespons, fiskerisubsidier og ulike spørsmål knyttet til landbruket, herunder et arbeidsprogram for de kommende årene i WTO. Den globale matvaresituasjonen er et viktig bakteppe for møtet. Matsikkerhet er derfor høyt på agendaen i år, og det vil blant annet diskuteres en erklæring knyttet til handel og matsikkerhet.