Presseinformasjon

Pressemeldingar
Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 4

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 4, 2022.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Anniken Huitfeldt

Måndag 24. januar
Kl. 10.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med UN Womens visedirektør Åsa Regnér. Organisasjonen er mellom anna ein sentral samarbeidspartnar for Noreg på området likestilling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02  

Kl. 11.15: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte (digitalt) med forlagsredaktør Mads Nygaard.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 25. januar
Kl. 12.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit telefonmøte med Somalias utanriksminister Abdisaid Muse Ali.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Onsdag 26. januar
Utanriksminister Anniken Huitfeldt er i Finland for samtalar med mellom anna den finske utanriksministeren Pekka Olavi Haavisto. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Helsingfors, Finland

Pressekontakt: Ane H. Lunde, 97 67 12 50

Fredag 28. januar
Kl. 09.30: Utanriksminister Anniken Huitfeldt har eit møte med representantar for Syrian Women Advisory Board (WAB) som mellom anna har ei rådgjevande rolle overfor FNs spesialutsending til Syria Geir O. Pedersen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

Måndag 24. januar
Kl. 12.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek på eit møte om klimarettferd og likestilling i regi av Nordisk ministerråd for likestilling, UN Women og Fokus. Stad:  Bristol, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Tysdag 25. januar
Kl. 09.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim held eit innlegg på Norad-konferansen (digitalt). Sjå meir om konferansen på Norad sine nettsider.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Torsdag 27. januar
Kl. 11.30: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med Nettverk for religion og utvikling (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 13.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med sivilt samfunn om næringsutvikling og ansvarleg næringsliv (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Fredag 28. januar
Kl. 15.00: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har eit møte med FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83 

Statssekretær Henrik Thune

Måndag 24. januar
Kl. 15.00: Statssekretær Henrik Thune møter afghanarar med bakgrunn frå det sivile samfunnet. Det vil være mogleg å ta bilete ved starten av møtet. Presse som ønskjer å være til stades må registrere seg hos trude.maseide@mfa.no og møte opp i Utanriksdepartementet kl. 14.30. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Trude Måseide, 95 72 65 10

Statssekretær Eivind Vad Petersson

Tysdag 25. januar
Kl. 09.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek på eit seminar om Antarktis og den norske forskingsstasjonen Troll. Stad: KLD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Torsdag 27. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Eivind Vad Petersson  held opningsinnlegget på Utanriksdepartementets årlege informasjonsseminar om eksportkontroll. Stad: Marmorhallen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

Statssekretær Bjørg Sandkjær 

Torsdag 27. januar
Kl. 10.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har møte med Rotary om den globale innsatsen mot polio (digitalt). (Dette møtet er utsett til mars).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Kl. 18.45: Statssekretær Bjørg Sandkjær held innlegg på eit møte i regi av Atlas-alliansen om toppmøtet for menneske med nedsett funksjonsevne. Stad: Litteraturhuset, Oslo 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83

Fredag 28. januar
Kl. 14.00: Statssekretær Bjørg Sandkjær har eit møte med Satu Santala, nestleiar i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (digitalt).

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes 93 23 18 83