Nye EØS-terskelverdier for 2022-2024

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nye terskelverdier for kunngjøring av offentlige anskaffelser i EØS-området trer i kraft i dag.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av Europakommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt justerte EØS-terskelverdier i Norge for 2022-2024.

  • Ny terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er 1,4 millioner, og for andre oppdragsgiver er ny terskelverdi 2,2 millioner.
  • Ny terskelverdi for oppdragsgivere i forsyningskonkurranser er 4,5 millioner, og 56 millioner for konsesjonskontrakter.
  • For forsvars- og sikkerhetsanskaffelser er ny terskelverdi for vare- og tjenestekontrakter 4,5 millioner og bygge- og anleggskontrakter 56 millioner.

Se vedlegg for oversikt over alle de nye EØS-terskelverdiene.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

Gå til forskriften

Endringene gjelder kun EØS-terskelverdiene i anskaffelsesregelverket. Departementet vil komme tilbake til nasjonal terskelverdi senere.

Oppdatering (01.04.22): I en tidligere versjon av pressemeldingen ble terskelverdi for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter ved en inkurie satt til 2,4 millioner kroner. Dette er nå korrigert og riktig verdi er 2,2 millioner kroner.