Klimafinansiering – målet om dobling er nådd for andre år på rad

Norges klimafinansiering i 2023 var på 16,5 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder høyere enn doblingsmålet som Norge har forpliktet seg til.

– Vi trenger store investeringer i fornybar energi i utviklingsland og vi trenger det nå. Bare slik kan vi kutte utslipp, gi flere tilgang til strøm og samtidig ha økonomisk utvikling. Norge viser vei med en forsterka innsats og økte investeringer fra Norfund gjennom Klimainvesteringsfondet, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.  

Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 forpliktet Norge seg til å doble sin klimafinansiering fra 7 milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder kroner innen 2026. Dette er en del av Norges bidrag for å bekjempe klimaendringer og støtte utviklingsland med klimatilpasnings- og utslippsreduksjon.  

Utviklingsland er ofte mest sårbare for klimaendringer. Samtidig har de gjort minst for å forårsake utslippene. Mange utviklingsland mangler dessuten penger til å gjennomføre nødvendige klimatiltak.

– Hele verden må gjennom det grønne skiftet. Når vi styrker klimafinansieringen så hjelper vi fattigere land med å investere i fornybar energi og klimatilpasningsprosjekter. Dette reduserer deres sårbarhet for klimaendringer og sikrer overgang til grønne løsninger, sier Kristiansen Tvinnereim.  

I 2023 kom en betydelig del av veksten i norsk klimafinansiering fra Norfund gjennom Klimainvesteringsfondets investeringer. Klimainvesteringsfondets hovedmål er å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland.  

Doblingen av Norges klimafinansiering er del av et større mål for rike land om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering fra og med 2020. I mai ble det annonsert at dette målet ble nådd i 2022. 

– Jeg er glad for at vi kan bidra til å tette investeringsgapet for grønne løsninger i utviklingsland. Myndigheter og næringslivet må jobbe sammen for å kutte utslipp og håndtere klimaendringene. Innsatsen som gjøres av aktører som Norfund er viktig for at utviklingsland skal investere mer i fornybar energi, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.  

Tallene mobilisert gjennom privat kapital vil variere fra år til år. Derfor kan tallene neste år være under måltallet på 14 milliarder kroner.