Forsiden

Presseinvitasjon:

Lansering av veikart for grønn sjøtransport

Nett-tv Lansering av veikart for grønn sjøtransport

Se sendingen her

Se sendingen her

Mandag 9. januar overleverer Grønt Skipsfartsprogram et veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren til Klima- og miljødepartementet. Veikartet viser hvordan vi kan redusere utslippene av klimagasser knyttet til transport for bygg- og anleggssektoren.

Politisk rådgiver Maria Varteressian i Klima- og miljødepartementet mottar veikartet.

Statens Vegvesen som har ledet arbeidet med veikartet, gir en kort presentasjon.

Det blir også innlegg fra direktør for Bærekraft i Skanska Norge, Randi Lekanger.

Sted: Marmorhallen, Kongens gate 18-20

Tid: Mandag 9. januar kl 1530-1600

Påmelding
: Ta med pressekort og gyldig ID.
Påmelding til Jon.Berg@kld.dep.no

Strømming:

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende arragementet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.