Mehl møtte EUs kommisær for humanitær bistand og krisehåndtering

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte EUs kommisær for humanitær bistand og krisehåndtering, Janez Lenarčič, i dag. Kommissæren takket for Norges bidrag til EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).

Kvinne i hvit drakt håndhilser på mann i mørk dress foran en offisiell pressevegg
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte EUs kommisær for humanitær bistand og krisehåndtering, Janez Lenarčič. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

Mehl og Lenarčič diskuterte flere områder av felles interesse under møtet, slik som bistand til Ukraina gjennom UCPM, skogbrann, såkalt CBRN-beredskap og EUs arbeid med mål for motstandskraft mot katastrofer.

Norge deltar i EUs ordning for sivil beredskap (UCPM) som fullverdig medlem. Ordningen bidrar til et bredt samarbeid i Europa innen samfunnssikkerhet og beredskap, der deltakende stater går sammen om å gjøre sine ressurser tilgjengelige for katastroferammede land, både i og utenfor Europa. Blant annet på skogbrannområdet utgjør ordningen en betydelig tilleggsberedskap som Norge kan trekke på dersom ikke egne nasjonale ressurser strekker til.

Ukraina-krigen har økt bekymringen for en atomhendelse, og styrking av nasjonal CBRN-beredskap er derfor aktualisert. Trening, øvelser og samarbeid på tvers av landegrensene er en viktig del av dette. Og i samtalen med Lenarčič viste Mehl til den nylig avholdte EU-finansierte øvelsen Arctic Reihn om en atomhendelse, der det ble trent på samarbeid på tvers av landene innen rammene av UCPM.

Øvelsen ga nyttige erfaringer om håndtering av atomhendelser, men også samarbeid over landegrensene der team fra Island, Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Portugal bidro.