Milliardavtale vil mangedoble produksjonen av norske artillerigranater

Forsvarsmateriell har på oppdrag fra regjeringen inngått en avtale med Nammo som vil muliggjøre en markant økning i produksjonen av artilleriammunisjon og missiler. Avtalens verdi er i overkant av én milliard kroner, og Nammo har forpliktet seg til å opprettholde produksjonskapasiteten i minst 15 år.

– Ukraina har et stort og umiddelbart behov for ammunisjon og våpen. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke produksjonen i norsk forsvarsindustri. Nå sørger vi for at Nammo kan gire opp produksjonen av høyt ettertraktet forsvarsmateriell. Det er viktig for Ukraina, for alliert sikkerhet og for vår egen beredskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Avtalen med produsenten på Raufoss gjør at Nammo investerer i en ny produksjonslinje som kan tidoble produksjonen av forsvarssektorens mest moderne artillerigranater. Anlegget dobler dessuten kapasiteten for produksjon av annen artilleriammunisjon og rakettmotorer.

– Vi bidrar til at produksjonskapasiteten hos Nammo øker vesentlig for å dekke norske, allierte og ukrainske behov. Jeg er glad for at Nammo har forpliktet seg til å opprettholde kapasiteten i minst 15 år. Det er viktig for nasjonal beredskap, internasjonal sikkerhet og lokal verdiskaping, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

  • 155mm artillerigranater
  • 120mm granater til stridsvogn og/eller annen grovkaliberammunisjon
  • Rakettmotorrør til missiler, som for eksempel AMRAAM

Artillerigranater kan brukes i flere typer artilleriskyts, inkludert M109 som Norge har donert til Ukraina.  Rakettmotorene er sentrale komponenter i blant annet AMRAAM-missilene som benyttes i NASAMS luftvern. Norge har donert både NASAMS og luftvernmissiler til Ukraina.

Forsvarsministeren presenterte avtalen sammen med Nammo-sjef Morten Brandtzæg i forkant av et industritoppmøte i Washington DC tirsdag 9. juli.

– Dette blir et stort og historisk løft for Nammo, som ikke hadde vært mulig uten regjeringens initiativ. Den nye produksjonslinjen vil gi oss en meget stor kapasitetsøkning. Dette vil også skape mange arbeidsplasser, fremme vekst på Innlandet, og bedre vår evne til å forsyne Norge, NATO og Ukraina, sier Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg.

Bjørn Arild Gram og Konsernsjef i NAMMO Morten Brandtzæg
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Konsernsjef i NAMMO Morten Brandtzæg under et pressemøte med NAMMO i Washington DC. Foto: Torbjørn Kjosvold

Nammo vil realisere den nye produksjonslinjen så raskt som mulig, og etter planen innen utgangen av 2026. Nammo vil så opprettholde produksjonskapasiteten i minst 15 år.

Støtten finansieres gjennom Nansen-programmet.

Regjeringens tiltak for å støtte norsk forsvarsindustri

  • Regjeringen kunngjorde i januar 2024 produksjonsstøtte på to milliarder til norsk forsvarsindustri, hvorav en milliard skulle gå til økt produksjon av artilleriammunisjon hos Nammo. Støtten finansieres gjennom Nansen-programmet.
  • Regjeringens beslutning om norsk deltakelse i det europeiske ASAP-programmet ga full uttelling for alle de norske prosjektene og bidrar samlet til 3 milliarder til økt produksjonskapasitet ved tre norske nøkkelbedrifter, KDA, Nammo og Chemring Nobel. Industrien og regjeringen er med på spleiselaget.
  • Regjeringen har også bidratt til økt produksjonskapasitet gjennom inngåelse av langsiktige kontrakter med Nammo og Kongsberg, samt gjennom et nordisk samarbeid om artilleriproduksjon til Ukraina ved Nammo.
  • Regjeringen har meldt Norge på et NATO-initiativ som skal gi bedre oversikt over nasjonale planer og muligheter for økt industrisamarbeid og robusthet på tvers av hele alliansen.
  • Denne støtten til økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri er på om lag fem milliarder samlet.
  • – Økt produksjonskapasitet står høyt på dagsordenen til regjeringen. Vi vil fortsette å arbeide med tiltak for å styrke norsk forsvarsevne og forsyningsberedskap, sier forsvarsminister Gram.
Konsernsjef Morten Brandzæg og produksjonssjef Vegard Løkke i Nammo viser statsminister Jonas Gahr Støre rundt under besøket på Nammo på Raufoss.
Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram under et besøk på Nammo på Rausfoss. Her sammen med konsernsjef Morten Brandzæg og produksjonssjef Vegard Løkke som viste statsministeren og forsvarsministeren rundt. Foto: Heiko Junge / NTB