Norge deltar i NATO-initiativ for økt produksjonskapasitet

- Krigen i Ukraina har skapt en ny situasjon der er behov for store mengder ammunisjon og militært materiell. Norge og våre allierte må øke produksjonskapasiteten betydelig for å møte situasjonen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Initaitvet til samarbeidet kommer fra Storbritannia og i alt 15nasjoner har undertegnet erklæringen, blant andre Sverige, Finland, Danmark, Frankrike og Tyskland. Hensikten er at nasjonene i fellesskap skal finne frem til tiltak og initiativer som på en rask og effektiv måte er med på å styrke industriens produksjonskapasitet.

Undertegnelse av intensjonserklæring
The Norwegian Minister of Defence, Bjørn Arild Gram, signed a Letter of Intent on joint procurement. Foto: The Norwegian Ministry of Defence

- Mange land har satt i verk tiltak. Det har også Norge. Vi har inngått langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet og vi har bevilget til sammen tre milliarder i direkte produksjonsstøtte. I tillegg har vi gjennom et nordisk samarbeid finansiert en egen produksjonslinje på NAMMO som leverer direkte til Ukraina. Vi har gjort mye, men vi må gjøre mer. Ikke minst er det viktig med koordinert innsats blant allierte, sier Gram.

NATO-initiativet skal gi en bedre oversikt over nasjonale planer og muligheter for økt industrisamarbeid og robusthet på tvers av hele alliansen.