Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 921-940 av 998 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Nye forslag for å bekjempe mobbing

  17.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Djupedal-utvalget har overlevert utredningen om mobbing til kunnskapsministeren. - Jeg forventer og håper at dette vil skape en viktig og helt nødvendig debatt, sier Torbjørn Røe Isaksen. Se overleveringen her.

 • Nett-tv

  Statsråd Sanner på speed-date med Norges it-hoder

  17.03.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg ønsker meg en bred debatt om den nye digitale agendaen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Tirsdag inviterte han til innspillsseminar.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Statsråd Sanner inviterer til speed date om Noregs digitale framtid

  13.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner har bede 14 aktørar frå næringslivet og offentleg sektor om å fortelja han kva som buttar på vegen mot det digitale Noreg.

 • Nett-tv

  Konferanse: De konkurransemessige virkningene av NRKs tilbud

  12.03.2015 Artikkel Kulturdepartementet

  I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om allmennkringkasting inviterte Kulturdepartementet til innspillsmøte om de konkurransemessige virkningene av NRKs tilbud mandag 23. mars 2015.

 • Nett-tv

  Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene

  03.03.2015 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer i fellesskap til en dagskonferanse om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontoret.

 • Nett-tv

  Innovasjonsdugnad Visjon 2030 i Trondheim 2. og 3. mars

  02.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Over 100 bidrag har kommet inn til regjeringens nasjonale innovasjonsdugnad for global utdanning og helse. I NTNUs realfagbygg i Trondheim 2. og 3. mars vil de 30 spesielt innovative og relevante presenteres og diskuteres. Utenriksministeren deltar

 • Nett-tv

  Hvordan kan IKT styrke Norges produktivitetsevne og bidra til en enklere hverdag?

  25.02.2015 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til seminar og paneldebatt.

 • Nett-tv

  Lansering av "FN70: En ny dagsorden"

  24.02.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementets satsing "FN70: En ny dagsorden" ble lansert av utenriksminister Børge Brende 17. februar. Formålet med satsingen er å se på hva FN har oppnådd gjennom sine 70 år, hvilke globale utfordringer FN står ovenfor i dag og hvordan

 • Nett-tv

  Nett-tv 25. februar: Samferdselsministeren mottar rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem”

  23.02.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med en stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP).

 • Nett-tv

  Seminar med Regnskapslovutvalget

  20.02.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Regnskapslovutvalget ønsker åpen dialog med interessentene til fremtidens norske regnskapsregulering, og inviterer derfor til åpent seminar.

 • Nett-tv

  Et bedre og nærere politi

  17.02.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  - Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

 • Nett-tv

  TBU: Foreløpig rapport 2015

  17.02.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 - foreløpig rapport

 • Nett-tv

  Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

  10.02.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Jørn Rattsø overleverte i dag produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak

 • Nett-tv

  Forsvarsministeren fekk open vurdering frå E-tenesta

  10.02.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  12. februar 2015 fekk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide årets opne vurdering frå E-tenesta, kalla FOKUS 2015.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Produktivitetskommisjonen overleverer første rapport til finansministeren

  05.02.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av produktivitetskommisjonens første rapport. Rapporten vil omtale og identifisere områder med særlige utfordringer. Leder av kommisjonen, Jørn Rattsø, vil overrekke rapporten til

 • Nett-tv

  Regjeringen presenterer forslag til norsk klimaforpliktelse

  04.02.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Tine Sundtoft legger fram regjeringens forslag til norsk klimaforpliktelse for 2030 på en pressekonferanse ved Statsministerens kontor onsdag 4. februar kl. 9.

 • Nett-tv

  Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

  30.01.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler mandag 2. februar kl 10 på HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium.

 • Nett-tv

  Utgreiing om kunstnarøkonomi overlevert til kulturministeren

  28.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Onsdag 28. januar vart utgreiinga om kunstnarøkonomi levert til kulturminister Thorhild Widvey. Utgreiinga skal bidra til å utvikle ein kunstnarpolitikk med meir merksemd mot etterspurnad og næringspotensiale.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Kulturministeren mottar utgreiing om kunstnarøkonomi

  27.01.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Onsdag 28. januar mottar kulturminister Thorhild Widvey utgreiinga om kunstnarøkonomi. Utgreiingsleiar Vigdis Moe Skarstein presenterer dei viktigaste tilrådingane.

 • Nett-tv

  Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

  26.01.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og trenæring står bak en ambisjon for