Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 921-940 av 1156 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Skal gjøre NAV mer arbeidsrettet

  20.05.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår en rekke tiltak som skal gjøre NAV bedre i stand til å få folk i jobb. - Jeg vil ha et NAV som er mer brukervennlig og som er enda tettere på næringslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Nett-tv

  IMF: - Godt tilpasset økonomisk politikk

  19.05.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  IMF mener Norges makroøkonomiske rammeverk fungerer godt. En delegasjon fra IMF konkluderer med at regjeringens økonomiske opplegg for 2016 er tilpasset situasjonen i norsk økonomi. Delegasjonens vurdering er i tråd med anslagene i Revidert

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse – IMFs vurdering av Norge

  18.05.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen får overlevert Det internasjonale valutafondet (IMF) sin rapport om norsk økonomi og økonomisk politikk 19. mai kl. 10.

 • Nett-tv

  Seminar om fagskoleutdanningen

  18.05.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Se direkte fra seminaret om den kommende stortingsmeldingen om fagskoleutdanningen.

 • Nett-tv

  Se opptak av konferansen om framtidens digitale hverdag 10. mai 2016

  11.05.2016 Artikkel Tre konferanser om grønn omstilling

  Her kan du se opptak av konferansen om framtidens digitale hverdag tirsdag 10. mai.

 • Nett-tv

  Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2016

  11.05.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa foreslår meirverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til velgjerande føremål. Vidare vil regjeringa tilpasse skatteavgrensingsregelen til trinnskatten. Regjeringa varslar innføring av ei ordning med utsett formuesskatt i samband med

 • Nett-tv

  Revidert nasjonalbudsjett 2016: Regjeringen forsterker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling

  11.05.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  - Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Nett-tv

  Opptil 4 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2017

  11.05.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunesektoren får en vekst i frie inntekter mellom 3,75 og 4 milliarder kroner. - Det er viktig at kommunene har gode økonomiske rammer og kan tilby gode tjenester til innbyggere i hele Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Framlegging av kommuneproposisjonen for 2017

  10.05.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ynskjer velkomen til presentasjon av kommuneproposisjonen for 2017.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2016

  09.05.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen held pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett kl. 11 onsdag 11. mai.

 • Nett-tv

  Grønn Omstilling – Framtidens digitale hverdag

  04.05.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Tirsdag 10. mai er det klart for den andre av regjeringens tre omstillingskonferanser. - Det handler om hvordan framtidens digitale hverdag kan bidra til en grønn og bærekraftig vekst for Norge. Digitalisering og grønn omstilling er stikkord for en

 • Nett-tv

  Statens tilbud i jordbruksoppgjøret 2016: Et godt grunnlag for økt matproduksjon

  04.05.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Med grunnlag i prognosene for produktivitets- og prisutvikling tilbyr staten en ramme på 90 millioner kroner for jordbruksoppgjøret 2016.

 • Nett-tv

  Ytterligere bidrag til kampen mot ISIL

  02.05.2016 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse i forbindelse med ytterligere bidrag til kampen mot ISIL. Pressekonferansen holdes på Statsministerens kontor i

 • Nett-tv

  Tek pulsen på forsking og høgare utdanning

  29.04.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til lanseringskonferanse for Forskingsbarometeret og Tilstandsrapport for høgare utdanning.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Børge Brende deltar på Veivalg-debatt i Kristiansand

  22.04.2016 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er mandag 25. april i Kristiansand, på Universitetet i Agder, der han vil delta i en paneldiskusjon med lokale aktører om Norges framtidige utenriks- og sikkerhetspolitikk .

 • Nett-tv

  Halvdagskonferanse om sikkerhet og personvern

  22.04.2016 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Den 28. april inviterer Sikkerhetsutvalget til halvdagskonferanse om Sikkerhet og personvern i den digitale tidsalder i Oslo Militære Samfund (kl. 09:30-14:00). Målet med konferansen er å skape debatt rundt sentrale tema for utvalgets arbeid, slik

 • Nett-tv

  Seminar: Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?

  20.04.2016 Artikkel Finansdepartementet

  Det fjerde seminaret, ble avholdt i september 2016 i Bergen, tok for seg hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.

 • Nett-tv

  Frokostseminar: Bedre etatsstyring – store linjer heller enn små detaljer

  20.04.2016 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mindre detaljstyring og økt handlingsrom til lederne i staten er én av flere strategier for å få bedre gjennomføringskraft og resultater i offentlig sektor. Program for bedre styring og ledelse i staten og Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

 • Nett-tv

  Veivalg til Kristiansand

  19.04.2016 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende gjester mandag 25. april Universitetet i Agder og inviterer til paneldiskusjon om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

 • Nett-tv

  Nye tiltak mot mobbing

  18.04.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. Samtidig styrkes kampen mot mobbing i barnehagen.