Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 901-920 av 1183 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Inviterte til Kreativ arena

  08.11.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen går inn for en målrettet satsing med konkrete tiltak som skal styrke bærekraften i kulturbransjene i hele landet. 15. november 2016 arrangerte Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk kulturråd og Innovasjon Norge

 • Nett-tv

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  04.11.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og

 • Nett-tv

  Pressekonferanse: Pelsdyrmeldingen

  03.11.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 4. november kl. 12.00 presenterer landbruks- og matminister Jon Georg Dale Melding til Stortinget om pelsdyrnæringen. Både pressemelding og Melding til Stortinget er tilgjengelig fra kl. 11.45.

 • Nett-tv

  Se overrekkelsen av rapporten om grønn konkurransekraft her:

  26.10.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I dag mottar statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholder forslag til en nasjonal strategi for hvordan Norge kan redusere klimagassutslippene

 • Nett-tv

  Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  26.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren til finansminister Siv Jensen (FrP). Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre nye EU-regler.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  24.10.2016 Artikkel Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering

  24.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Onsdag 26. oktober leverer Banklovkommisjonen sin utredning om innskuddsgaranti og kriseløsninger for banker og kredittforetak til finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Nett-tv

  Innspelseminar om kommersiell allmennkringkasting

  21.10.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  I løpet av 2016 skal Kulturdepartementet fremje ei stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.

 • Nett-tv

  Bekreftet støtte til Ukraina

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  - Ukraina er et land vi ønsker å styrke samarbeidet med. Med sin størrelse, beliggenhet og befolkning har Ukraina forutsetninger for å bli et viktig samarbeidsland i årene fremover både politisk og økonomisk, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  18.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag Mork-utvalgets rapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med Petro Porosjenko

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og Ukrainas president Petro Porosjenko møter pressen i regjeringens representasjonsanlegg etter et møte i statsministerboligen. Pressekonferansen begynner ca. kl. 12.

 • Nett-tv

  Meld. St. 6 (2016-2017) : Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

  14.10.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  - Betre tilgong til kapital frå det statlege Investinor, skal fremje ivesteringar i skogindustrien. - Ei eiga ordning for utbetring av flaskehalsar til hinder for effektiv tømmertransport på offentlege vegar. - Bygging av langt fleire skogsbilvegar

 • Nett-tv

  Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

  14.10.2016 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mandag 7. november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Designdrevet Innovasjonsprogram i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) til et halvdagsseminar om erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt

 • Nett-tv

  Dale legger frem melding om skog- og trenæringen

  14.10.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale legger i dag, fredag 14. oktober, frem melding til Stortinget om skog og trenæringen. Presentasjonen skjer på Hunton fabrikker på Gjøvik. Hele pressekonferansen vil streames på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  13.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 18. oktober klokken 11 leverer Mork-utvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp). Utvalget har vurdert aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

 • Nett-tv

  Pliktkommisjonen overleverer sin rapport

  11.10.2016 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober. Se pressekonferansen i opptak.

 • Nett-tv

  Seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid"

  11.10.2016 Nyheit Kulturdepartementet

  Onsdag 12. oktober 2016 vil Strategiutvalet for idrett, nedsett av Kulturdepartementet, halde eit seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid".

 • Nett-tv

  Statsbudsjettet 2017: Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

  06.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  - Norge skal komme styrket ut av de krevende omstillingene vi nå står i. Budsjettet for 2017 inneholder målrettede tiltak for å motvirke arbeidsledigheten i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Dette er et budsjett for

 • Nett-tv

  Priv. til red.: Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2017

  29.09.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges frem torsdag 6. oktober klokken 10.00. Finansminister Siv Jensens pressekonferanse starter klokken 12.30 i Plenumssalen i R4. Budsjettdokumentene er tilgjengelig på statsbudsjettet.no fra

 • Nett-tv

  Nett-tv: Overlevering av forslag til ny barnevernslov

  28.09.2016 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Se opptaket av overleveringen, som fant sted torsdag 29. september.