Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 901-920 av 998 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Et budsjett for vekst, trygghet og omstilling

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen har staket ut en bedre kurs for norsk økonomi som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett

 • Nett-tv

  Styrker kampen mot svart økonomi

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten fra 1.1.2016. Forslaget innebærer en betydelig styrking av statlige arbeidsplasser i mange regioner.

 • Nett-tv

  Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2015

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa vil utvide overgangsordninga for uføre. Vidare foreslår Regjeringa fleire avgiftsendringar som vil gi insentiv til bruk av klimavennleg drivstoff. Regjeringa har òg sett i gang ei reform for å få ei betre og meir effektiv skatte- og

 • Nett-tv

  Nytt regelverk for kassasystemer

  12.05.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår et nytt regelverk for kassasystemer for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass fra 1. januar 2019.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2015

  06.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om Revidert nasjonalbudsjett kl. 11 tirsdag 12. mai.

 • Nett-tv

  Et godt utgangspunkt for en jordbruksavtale

  05.05.2015 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Staten tilbyr jordbruket en gjennomsnittlig inntektsøkning på 1,75 prosent i 2016. I 2015 øker jordbruket sine inntekter med 8,7 prosent. Det er klart mer enn lagt til grunn i fjor og vesentlig mer enn andre grupper. Med prognosene for

 • Nett-tv

  Regjeringen lanserer Norges første dyrepoliti-prosjekt

  28.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Departementene har i fellesskap ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak for å styrke politiets rolle i

 • Nett-tv

  Løsning for Store Norske på Svalbard

  23.04.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen bidrar med finansiering for Store Norskes gruveselskap på Svalbard. Selskapet tilføres kapital ved at staten kjøper eiendommer og gir eventuelt lån.

 • Nett-tv

  Statens pensjonsfond: Nytt klimakriterium for utelukkelse av selskaper

  10.04.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen vil innføre et nytt kriterium som åpner for å utelukke «klimaverstinger» fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Sammen med en styrket eierskapsutøvelse innebærer dette en ansvarlig forvaltning som tar hensyn til både de etiske og

 • Nett-tv

  Finansmarknadsmeldinga: Ein heilskapleg politikk for finansnæringa

  10.04.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringa legg i dag fram den årlege Finansmarknadsmeldinga. Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. - Eg er oppteken av å leggje til rette

 • Nett-tv

  Statens pensjonsfond: Investeringer i eiendom og infrastruktur skal utredes

  10.04.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal utrede eiendoms- og infrastrukturinvesteringer i Statens pensjonsfond utland (SPU). - Vi ser hele tiden på hvordan endringer i investeringsstrategien kan bedre avkastningen av fondet

 • Nett-tv

  Statens pensjonsfond: Videreutvikler forvaltningen av Statens pensjonsfond

  10.04.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014.

 • Nett-tv

  Ekspertgruppens forslag til et bedre NAV

  09.04.2015 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det må samtidig bli mindre byråkrati for at flere skal hjelpes fra trygd til arbeid.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

  08.04.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger fredag 10. april fram stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014. I den anledning inviterer Finansdepartementet til pressekonferanse.

 • Nett-tv

  -Vi bygger morgendagens kunnskapssamfunn

  23.03.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. En viktig nøkkel er økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Derfor vil regjeringen samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner.

 • Nett-tv

  Overlevering av NOU om tap av statsborgerskap

  23.03.2015 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Professor Benedikte Moltumyr Høgberg overleverer sin utredning om regler for tap av statsborgerskap til statsråd Solveig Horne.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

  20.03.2015 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte 20. mars 2015 stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Se sendingen i opptak her:

 • Nett-tv

  Mer makt til kommunene

  20.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. - Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Stortingsmelding "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner"

  19.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson legger frem stortingsmeldingen ”Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner”.

 • Nett-tv

  Regionalnytt nr 2 2015

  19.03.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne utgåva av Regionalnytt inneheld mellom anna saker om kommunereforma, nytt regionalt nivå og bustadetablering i distrikta.