Konferanse: Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

Tirsdag 14. november arrangerte partene i staten halvdagskonferanse om inkluderende arbeidsliv. Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

Konferansen for ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. 

Større vekt på forebyggende arbeidsmiljøarbeid er en hovedsatsing i IA-avtalen. Hva betyr dette for IA-arbeidet lokalt på arbeidsplassen? Og hvordan vil arbeidsmiljøarbeidet preges av et arbeidsliv i rask endring? Partene i staten inviterer til IA-konferanse der vi setter fokus på forebygging og betydningen av arbeidsmiljø i dag og i fremtiden.

Nett-tv Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

Se sendingen her

Se sendingen her

Siste innslag på programmet finnes ikke i opptak på grunn av rettigheter. 

Tid: Tirsdag 14. november 2017 kl. 11.00 - 15.30

Sted: Auditoriet "Hovedbølet", Akersgaten 64, Oslo 

Program

Klikk på lenkene under for å finne presentasjonene i pdf.

Kl. 11.00 Registrering, enkel lunsj og mingling
Kl. 12.00  Velkommen. Inkluderende arbeidsliv - et fremtidsperspektiv
Kristin Holm Jensen, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 Kl. 12.25 Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?
Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt 
 Kl. 13.10 Arbeidslivssentrenes rolle i forebyggingsarbeidet. Arbeidsmiljø og psykisk helse
Rune Skjefstad, seniorrådgiver, og
Stian Kersenbom Johnsen, arbeidsgiverlos, NAV Oslo
 Kl. 13.35 Pause
 Kl. 14.00 Forebyggende arbeidsmiljø i praksis
Siri Klevstrand, spesialrådgiver, KS og
Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver, Unio
 Kl. 14.45 Inpirasjonsforedrag om arbeidsmiljø
Henrik Aase, en ganske uvanlig foredragsholder
 Kl. 15.30 Takk og farvel

Programmet i pdf.

Arrangementet var et samarbeid mellom hovedsammenslutningene i staten: LO Stat, Akademikerne, Unio, YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Logo for partene