Fagdag om offentlig støtte

Nærings- og fiskeridepartementet,  Kommunal- og  moderniseringsdepartementet og KS inviterer til fagdag med tema praktisk tilnærming til statsstøttesaker.

Tid: 31. mai 2017, kl. 10.00-16.00
Sted: Akersgata 59, Oslo, Auditoriet

Du kan se seminaret direkte på nett-tv fra denne nettsiden.

Nett-tv Fagdag om offentlig støtte

Se sendingen her

Se sendingen her


09:30-10:0: Registrering og kaffe.

Her er noen av spørsmålene du vil få svar på:

10:00-11:00: Hvordan kan støttegiver legge opp til en god prosess?

11.15-11.45: Når vil lokale tiltak ikke utgjøre offentlig støtte?

13:00 -14:00: Hvordan kan offentlig myndigheter bruke statsstøtte til å fremme turisme i egen region?

14:15-15:15: Fallgruver og suksesskriterier når offentlige myndigheter finansierer infrastrukturprosjekter: Generelle poenger belyses gjennom dypdykk i sports- og flerbrukshaller

15:15-16:00: Spørsmål og svar – send oss gjerne spørsmål på forhånd! Militsa.Kostova@nfd.dep.no

Innledninger ved: Nærings- og fiskeridepartementet, Gjermund Mathisen (direktør i konkurranse- og statsstøtte direktoratet i ESA) og erfarne EØS-advokater Harald Evensen (Advokatfirmaet Føyen Torkildsen) og Marit Aaberg (Advokatfirmaet Kvale).

Eventuelle spørsmål kan rettes til Militsa.Kostova@nfd.dep.no