Norge donerer bombekasterammunisjon til Ukraina

– Ukrainas behov for ildkraft er omfattende og akutt. Etter dialog med Forsvaret har vi vurdert hva vi ytterligere kan donere fra Forsvarets lagre, som raskt kan doneres til Ukraina. Vi har nå donert bombekasterammunisjon for en verdi på om lag 480 millioner kroner, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Bildet viser soldater som håndterer en bombekastergranat.
Norge har donert bombekasterammunisjon for en verdi på om lag 480 millioner kroner, forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Bombekaster er det letteste og mest mobile av artillerivåpnene, og kan være både kjøretøyoppsatt og bærbart. 81mm bombekaster har normalt en rekkevidde på 5-6 kilometer og supplerer det tyngre artilleriet på kortere avstander. Ammunisjonsbehovet til Ukraina er omfattende, og bombekasterammunisjonen Norge donerer kan benyttes av Ukraina i eksisterende våpen.

Donerer også håndgranater, skarpskytterammunisjon og luftvern

Norge har nylig også donert håndgranater til en verdi av 50 millioner kroner og skarpskytterammunisjon til en verdi av 3 millioner kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre offentliggjorde i Stockholm 31. mai at Norge skal bidra med 2,7 milliarder kroner til luftverntiltak for Ukraina. Tirsdag denne uken kunngjorde den tyske forsvarsministeren at Tyskland, Norge, Danmark og Nederland deltar i et spleiselag om å sende 100 Patriot-missiler til Ukraina. Norge bidrar med 125 millioner euro inn i dette samarbeidet.

Den norske militære støtten til Ukraina er del av en bred internasjonal innsats blant allierte og partnerland. Gjennom Nansen-programmet bidro Norge i 2023 med militær støtte til Ukraina på om lag 10 milliarder kroner, i form av donasjoner fra forsvarssektoren og industrien, tilskudd til internasjonale fond og mekanismer og trening av ukrainsk personell.

Regjeringen har allerede fattet en rekke store beslutninger om militær støtte for 2024 og er til enhver tid i dialog med allierte og partnere om tiltak som kan bidra til å dekke høyt prioriterte ukrainske militære behov.