Norges historie sett med polske øyne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hva har Einar Gerhardsen, Sigrid Undset, Fridtjof Nansen, Arne Treholt og bygdekona Astrid Karlsmoen til felles? De er alle plukket ut til å være tidsvitner i en ny bok der polakker kan bli kjent med Norges historie på eget språk.

– Boka er laget for polakker som vil lese mer om Norge, bli kjent med norsk kultur, samfunn og historie, sier Pawel Urbanik som er en av forfatterne av boka.

Droga na północ, som på norsk betyr veien mot nord, er tittelen på antologien. Det er blitt over 600 sider med tekster og over 100 sider med bilder fra Norge på 1900-tallet.

– For oss er dette en ny historie. Vi ville lære å kjenne nordmenns identitet gjennom deres egne vitnesbyrd og forstå det som skjedde i Norge i det 20. århundre, forklarer Agnieszka Knyt, medforfatter, om hvorfor hun ville være med å lage boken.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

700 sider

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Arbeidet med boken startet i 2012. Tekstene er sortert under seks ulike tidsperioder fra 1900 og frem til 2000. Hver periode innledes med en forklarende kommentar om utviklingen og situasjonen i Norge for å gjøre det lettere for polske lesere å sette de ulike tekstene inn i sin sammenheng.

Utdrag fra dagbøker, selvbiografier, biografier, artikler, brev, øyenvitneskildringer mv. gir innblikk i en lang rekke temaer som preget norsk 1900-tallshistorie: unionsoppløsning, okkupasjon, «tyskertøser», kampen for likestilling, innvandring, miljøbevegelsen, hverdagsliv, oljeindustrien for å nevne noen tema.

     Les mer: Oversikt over alle forfatterne og tekstene

Tekstene er basert på utdrag fra både kjente og ukjente nordmenn, og altså oversatt til polsk. Ifølge forfatterne er det et komplekst bilde av norsk historie som tegnes opp for polske lesere.

– Norge er for mange polakker et fjerntliggende land, både materielt og kulturelt. På mange områder er vi annerledes, men på andre ganske like, sier Knyt og får støtte av sine forfatterkollega.

     Les mer: Prosjektets nettside (polsk)

Kan lære av norske erfaringer

Urbanik sier det er mange prosesser i 1900-tallets historie i Norge som faktisk foregår nå i Polen, og mener boken kan gi et interessant perspektiv også på dagens Polen: – For eksempel fremveksten av kvinnebevegelsen i 70-årene og forbrukssamfunnet i 80-årene. Men det er også spennende å se på krigen utfra det norske perspektivet som er annerledes enn polske erfaringer, sier Urbanik.

Det har ikke vært en enkel jobb å velge ut tekstene som skulle få være med i boken. Noen har forfatterne fått et spesielt forhold til. En av dem er Odd Nansens dagbok fra tysk fangeleir under krigen.

– Også brev fra nordmenn til slektninger i USA er interessante tekster, de er sterke også emosjonelt sett, sier Urbanik.

Burde ikke denne boken vært oversatt til norsk?

– Det hadde vært veldig interessant. For det som er litt spesielt med boka, er at det er norsk historie sett fra polsk perspektiv. Om vi hadde oversatt boka til norsk, kunne nordmenn se på sin egen historie utfra et polsk perspektiv.

     Les mer: Regjeringens Polen-strategi

Fakta om prosjektet

Boken er utgitt av den polske stiftelsen Karta Centre Foundation som del av serien «Vitnesbyrd fra det 20. århundre». Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med om lag 73 000 euro. NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet – er norsk partner i prosjektet.

Bildemontasjen er laget av Utenriksdepartementet basert på bilder fra Nasjonalbiblioteket, Teknisk Museum og Norsk Oljemuseum.