Ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner ut på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet sender i dag forslag til ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner på høring.

Dette følger opp regjeringens forslag om å innføre en slik insentivordning med virkning fra og med 2016, jf. Filmmeldingen og Kulturdepartementets budsjettforslag. I statsbudsjettet er det foreslått å bevilge 45 mill. kroner til ordningen i 2016.

- Regjeringen vil legge til rette for nasjonale og internasjonale filmproduksjoner i Norge. Denne insentivordningen vil være et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Vi vet at det allerede er stor interesse for Norge som innspillingsland, og med en slik ordning på plass vil det bli enda mer attraktivt å legge filmopptak til Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Høringsfristen er 14. desember 2015: Høringen