Høring - Ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Insentivordningen skal bidra til å øke antallet internasjonale innspillinger i Norge, bidra til en bærekraftig norsk filmnæring og utnytte Norges konkurransefortrinn som innspillingsland.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2015