Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016
Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget