Prop. 1 S (2015–2016)

For budsjettåret 2016 under Kulturdepartementet Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget