Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

Statsstipend til Mette Tronvoll og Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår at nye statsstipend blir tildelt Mette Tronvoll og Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore. Stipendene er p.t. på 430 500 kroner.

Mette Tronvoll (f. 1965) er billedkunstner, med fotografiet som uttrykksform. Hun har sin utdannelse bl.a. fra New York og har en omfattende kunstnerisk produksjon. Hun har stilt ut i en rekke norske og internasjonale gallerier. Tronvoll er representert i museer og samlinger både i Norge og utlandet.

Bodil Irene Gunnarsdotter Nordjore (f. 1959) har utgitt tre kokebøker. Hun er spesielt opptatt av folkelig kosthold og de norske mattradisjonene, både lokale og regionale. Hun er opptatt av å forstå, formidle og dokumentere norsk mat- og måltidskunnskap. Nordjore vant Det Norske Måltids Hederspris i 2014.

Statsstipendier gis etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet og tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet. Stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder, for tiden 67 år.