Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

10 millioner kroner til eksport av dataspill

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for eksport av norske dataspill.

Regjeringen ønsker å bidra med kunnskap og kapital for å støtte norske dataspillvirksomheter som har internasjonale ambisjoner og vekstpotensial. Kulturdepartementet vil derfor fra 2016 etablere pilotprosjektet "Spill ut i verden".

- Dataspillbransjen er i vekst. Dette prosjektet er et næringsrettet samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge. Målet er økt omsetning og eksport, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturdepartementet og Innovasjon Norge bidrar med 5 millioner kroner hver til pilotprosjektet.