Historisk arkiv

Statsbudsjettet:

25 kroner i lisensøkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- NRK må drive stadig mer effektivt. Lisensen har økt mer enn pris- og lønnsveksten de siste årene, samtidig har antallet lisensbetalere økt betydelig. Regjeringen foreslår derfor en beskjeden økning av lisensen i 2016, sier kulturminister Thorhild Widvey. Regjeringens forslag er at kringkastingsavgiften øker med 25 kroner i 2016, til 2577 kroner. Det er en økning på om lag en prosent.

NRK har de siste årene hatt en langt større inntektsvekst enn den generelle prisveksten. Regjeringen understreket i allmennkringkastingsmeldingen behovet for effektiv drift av NRK, og varslet samtidig at selskapet ikke kan vente full kompensasjon for økte kostnader.

- Antallet personer som betaler avgift har økt med over 200 000 personer siden 2005. Når man tar hensyn til både økt avgift og økt antall som betaler, har lisensinntektene økt med 1 846 millioner kroner, fra 3 455 millioner kroner i 2005 til 5 301 millioner kroner i 2014, noe som tilsvarer en inntektsøkning på over 50 prosent, sier kulturministeren.